С влизането в сила през месец ноември 2023 г. на Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, лицата, които произвеждат нефтопродукти от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, се задължават да правят месечни вноски за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт.

Размерът на месечната вноска се определя от министъра на икономиката и индустрията в срок до 15-то число на текущия месец по формула, съгласно чл. 4, ал. 1 от закона.

Вноската за месец април 2024 г., в размер на 1 997 271 лева, е определена със Заповед № РД-16-469/14.05.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията д-р Петко Николов.

Това означава, че "Лукойл" трябва да върне на държавата почти 2 милиона лева за месец април.