Застрахователните компании са изплатили над 582 милиона лева като обезщетения по застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства. Това става ясно от данните за застрахователния пазар у нас към края на ноември 2022 г.

От тази сума над 576 млн. лева са обезщетенията по "Гражданска отговорност“, а 1,4 млн. лева по "Зелена карта“.

За застраховки "Злополука“ са изплатени обезщетения за 11,49 млн. лева, а за "Заболяване“ – 51 млн. лева. Доста по-малко са парите, изплатени на застраховани, за пострадало имущество. За застраховки "Кражба, грабеж, вандализъм“ са изплатени 1,88 млн. лева.

Общо за настъпили щети на застрахованите застрахователните дружества са превели над 1 милиард лева, сочат данните на КФН, цитирани от Pariteni.bg.

В същото време дружествата са получили от клиентите си 2,63 млрд. лева, платени по различните застраховки. Най-голямата сума очаквано идва от задължителната застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите“ – над 1 милиард лева. Близо 82 милиона лева е премийният приход по застраховка "Заболяване“, а почти 57 млн. лева по застраховка "Злополука“.

По-малко пари са получили компаниите от застраховка на имуществото – 24,75 млн. лева. Затова очаквано 68,5% от премийния приход на дружествата идва от застраховките на МПС, 11,5% - от застраховки за пожар, природни бедствия и други щети на имуществото, а 5 на сто от "Злополука“ и "Заболяване“.

По застраховки "Живот“ застрахователите са изплатили 122,87 млн. лева, като за застраховката, покриваща само риска "смърт“, са изплатени на клиентите 21,657 млн. лева.