Избирателите ще гласуват за 17 членове на Европейския парламент от Република България днес. Право да избират имат:

Българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които отговарят на същите условия, не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани, и имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, също имат право да гласуват.

Българските избиратели, гласуващи от друга държава – членка на Европейския съюз могат да гласуват в чуждестранните представителства или други избирателни секции, но само ако са пребивавали в България или в друга страна от ЕС поне три месеца непосредствено преди изборния ден. Избирателите без актуална регистрация в България или друга страна от ЕС се заличават от избирателните списъци. Гласоподавателите могат да поискат включване в избирателните списъци както от държавните органи преди изборите, така и от секционната избирателна комисия в изборния ден. Ако не сте включени в избирателните списъци, служителите в избирателната секция могат да Ви добавят в деня на изборите след представяне на български документ за самоличност и попълване на декларация по образец, че отговаряте на следните критерии: че сте пребивавали поне три месеца в България или в друга страна от ЕС преди изборния ден и че не сте гласували и няма да гласувате другаде за същите европейски избори.

Според законодателството на ЕС всички страни трябва да използват избирателни системи, които гарантират пропорционално представителство. Това означава, че броят на избраните членове от всяка партия зависи пропорционално от броя на подадените гласове за съответната партия. В България при избор на членове на Европейския парламент има и преференциален вот, който дава на избирателите възможност да посочат своя предпочитан кандидат в рамките на партията, която са избрали. Броят на преференциите определя реда, в който се избират кандидатите в партийните листи.

За да спечелят поне едно място за член на Европейския парламент, политическите партии, коалиции или независими кандидати трябва да получат поне една седемнадесета част от всички действителни гласове.

В България по време на избори за членове на Европейския парламент територията на страната и секциите извън страната формират един многомандатен изборен район, което означава, че всички избиратели избират измежду едни и същи списъци с кандидати.

В България гласуването е задължително, но няма предвидена санкция, ако избирателят не гласува.