И.д. главен секретар на МВР гл.комисар Димитър Кангалджиев проведе среща с Никола Мелдем, офицер за връзка в България на Федералната служба за митническа и гранична сигурност на Швейцария, по повод приключване на мандата му в България, съобщиха от вътрешното ведомство.

Главен комисар Кангалджиев изказа своята признателност за цялостния принос на Никола Мелдем по време на мандата му в България. По думите му между българското МВР и правоохранителните органи на Швейцария са установени много активни професионални контакти и обмен на информация по линия превенцията и противодействието на трансграничната престъпност, както и по гранично-полицейските въпроси.

В рамките на срещата швейцарският офицер за връзка оцени високо взаимодействието със структурите на МВР, с които активно са работили по различни случаи от общ интерес. Той потвърди готовността на Федералната служба за митническа и гранична сигурност за продължаване на сътрудничеството. 

Двамата единодушно изразиха убеденост в  усилията за надграждане на постигнатите директни контакти.