Парламентарната комисията по отбрана подкрепи законопроекта за държавния бюджет на България за 2024 г. "За“ гласуваха девет народни представители, "против“ бяха трима, а "въздържал се“ бяха двама депутати.

Разходите за отбрана за 2024 г. са съобразени с референтните разходи по Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от брутния вътрешен продукт на Република България до 2024 г., каза министърът на отбраната Тодор Тагарев по време на заседанието на комисията. По думите му осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и тези, свързани с колективната отбрана.

Разходите за отбрана, съгласно класификацията на НАТО, при прогнозен брутен вътрешен продукт (БВП) от 205,8 млрд. лв., се равняват на 2,05% от БВП, като общо разходите са 4,2 млрд. лв, каза още Тодор Тагарев.

Напълно обезпечени са всички капиталови разходи в сектора, посочиха от Министерството на финансите при публикуването на проекта на закон за държавния бюджет за 2024 г.