Производството на енергия от въглищните ТЕЦ за първото полугодие на 2023 спрямо същия период на базовата 2019 година е намаляло с 24 процента: от 7.5 на 5.7 милиона мегаватчаса. Това посочва в коментар за медиите Владислав Панев, депутат от ПП-ДБ, съпредседател на ПП “Зелено движение". "На път сме да изпълним ангажимента си по ПВУ за 40% спад на емисиите дори преди крайния срок. Без никакви мерки от страна на правителството. Просто, защото конюнктурата на енергийния пазар е такава", добавя депутатът.

"Помните какъв шум за предоговаряне на плана се вдигна през януари по време на свръхпопулисткия 48-и парламент, за да се харесат някои партии на синдикатите, които и днес ще протестират срещу пазарните закони за 20 лева на калпак.

Реалностите са, че само затварянето на най-мръсните ТЕЦ като Брикел ще е достатъчно за 40-те процента. Високите цени на тока от миналата година доведоха до бум на инвестициите в чиста енергия. Съответно до спад на цените и спад в търсенето на скъпа енергия от ТЕЦ. Този тренд ще продължи и занапред, като тесните места са съхранението и мрежата. И натам трябва да бъдат насочени инвестициите. Крайната цел е евтина и чиста енергия и тя ще бъде факт.

Междувременно, ТЕЦ-ът на Ковачки беше пуснат пак през седмицата, което доведе до огромен ръст на емисиите на серен диоксид за ужас на гражданите на Гълъбово.", коментира още Панев.