От няколко дни България е официален член на Шенген по въздух и море. Какво означава това за превоза на деца? След 31 март родител, който пътува с детето си без другия родител, няма да се налага да представя нотариално заверена декларация за съгласие детето да пътува в чужбина. Такава е практиката вътре в шенгенското пространство. Вече имаме първи случай на изведено дете от майка си без съгласието на бащата. За това съобщи адвокат Йорданка Бекирска, която го представлява. Според нея, за да се прекъсне подобна практика, ще са необходими законодателни промени.

От летище София майката напуска страната заедно с детето непосредствено след влизането на страната ни в Шенген.

Преди този успешен опит тя има други два през януари и февруари, но тогава е спряна от граничния контрол.

Ако има родител, който не желае детето му да пътува с другия родител, има процедура от районния съд за издаване на заповед детето да не пътува в чужбина. В този случай обаче детето не е било обект на полицейска проверка въпреки че попада в рисковия профил. Според юристи, за да се прекъсне тази практика цялото разглеждане на едно дело трябва да се случва бързо, а не по общия ред както досега.

Вече три дни бащата няма връзка с детето.

"След два неуспешни опита да напусне границите на България майката успява след влизането ни в Шенген и причината е точно тази, че детето може да напуска страната без знанието и съгласието на бащата без допълнителни рестрикции, каквито бяха в сила преди това", заяви пред БНТ Йорданка Бекирска, адвокат на бащата.

Според адвокат Бекирска, ако има решение на съда със забрана детето да напуска страната името му се въвежда в шенгенската информационна система и така нареченото родителско отвличане става невъзможно. В шенгенското пространство различните страни по различен начин са решили проблема.

"Във Франция, ако управляваш родителските права, няма никакъв проблем да пътуваш в чужбина, но през цялото време говорим за краткосрочни пътувания. В Норвегия например в рамките на четири седмици може да пътува един родител извън територията на Норвегия, а след това се изисква съгласие, за да пътува детето на друга територия или съдебно решение. В България е неограничено това право", допълни тя.

В Районен съд-Пловдив за четири дни вече има две молби за забрана деца да напускат страната.

"Молбата се разглежда в 14-дневен срок и съдът трябва да постанови решение, като в това производство съдът е длъжен да събере всякакви доказателства. С подаването на молбата всеки районен съд е длъжен да уведоми органите на граничен контрол към МВР", коментира Иван Бекяров, административен ръководител-председател на Районния съд в Пловдив.

От Агенцията за закрила на детето смятат, че този механизъм и международното законодателство са добри.

"Ние сме имали такива случаи, които са свързани с чужди деца на територията на България, които са от шенгенски държави и мога да кажа, че има бързи и добри механизми. Работим много добре с всички структури на МВР и "Гранична полиция", а тези случаи бързо се разрешават", каза още Милена Дякова, Държавна агенция закрила на детето.