От вчера България е официален член на Шенген по въздух и море. Какво означава това за превоза на деца?

След 31 март родител, който пътува с детето си без другия родител, няма да се налага да представя нотариално заверена декларация за съгласие детето да пътува в чужбина. Такава е практиката вътре в шенгенското пространство. Ако има родител, който не желае детето му да пътува с другия родител, има процедура от районния съд за издаване на заповед детето да не пътува в чужбина.

Досега не се разрешаваше напускане на страната на малолетни и непълнолетни лица, които нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници или попечители, съгласно българския Закон за личните документи, пропомня businessnovinite.bg.

Въпреки че вече нужна декларация за съгласие, детето не може да пътува зад граница без международния си паспорт. При издаването му се изисква съгласието и на бащата, и на майката - именно това е моментът, в който двамата родители обявяват съгласието си детето им да пътува в шенгенската зона.

При младежите над 14 години, но под 18 г. паспорт не е нужен, тъй като по закон те вече имат издадени лични карти.

Макар освен декларацията да е отпаднала и граничната проверка, всеки пътник на летището и пристанището може да бъде спрян за справка не от граничари, а от униформени полицаи. Това ще са типичните проверки, каквито се правят и във вътрешността на страната.