Минималната законоустановена възраст за започване на работа според българското законодателство е 16 години. Това каза Ваня Джупанова – главен експерт "Връзки с обществеността“ в Главна инспекция по труда, в предаването "Денят на фокус“ на Радио "Фокус“.

Тази година Инспекцията по труда отчита сериозен интерес от страна на работодателите за наемане на непълнолетни лица. "За петте месеца на тази година разрешенията са 3404 – с почти 900 повече в сравнение със същия период на миналата година. Още миналата година данните ни показаха сериозен ръст на отчетените разрешения, като за цялата 2023 г. издадохме почти 15 000 разрешения, което е с 3000 повече от 2022 г.“, уточни Джупанова.

Непълнолетните лица между 16 и 18 години могат да полагат труд само след предварително предоставено разрешение от Инспекцията по труда. "Инициативата по издаването на това разрешение е на работодателя. Той е отговорен за подаването на тези документи. От страна на родителите не се изисква декларация или разрешение за това, че детето им желае да работи. Непълнолетното лице от своя страна трябва да предостави медицинско заключение от личния си лекар. Инспекцията по труда издава даденото разрешение на конкретен работодател за конкретно лице и за конкретно работно място. Цялата процедура е подробно описана на сайта на Главна инспекция по труда, като сме създали организация разрешенията да се издават много по-бързо от посочения 7-дневен срок“, обясни Ваня Джупанова.

Непълнолетните не могат да полагат тежък физически труд, както и да извършват работа, свързана с въздействие на физически, химични и биологични агенти, които пряко застрашават тяхното физическо и психическо развитие, подчерта експертът. "Те не могат да извършват дейности, при които се отчита висок риск от настъпване на трудови злополуки. Затова не могат да полагат труд в сектори като селско стопанство, строителство или производство. Най-често те се наемат в ресторантьорство, търговия и хотелиерство“, поясни тя.

Непълнолетните работят при облекчени условия на труд. "Работната седмица при тях е в рамките на 35 часа. Полага им се отпуск в размер на 26 дни. Те следва да получават минимум минимална работна заплата, без значение че работят по-малко часове. За тях е забранено полагането на извънреден и нощен труд“, подчерта Ваня Джупанова.

Преди започване на работа, непълнолетните трябва да разполагат с три документа: екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, с ясно договорени условия в него, копие от уведомлението за регистрация в Националната агенция по приходите и длъжностна характеристика. "Тези три документа работодателят предоставя предварително. Без регистриран в НАП трудов договор, работодателят няма право да ги допуска. Това крие сериозен риск за техните трудови и осигурителни права“, обясни Джупанова.

Ако непълнолетните работници смятат, че правата им са нарушени, те трябва да се обърнат към Инспекцията по труда. "Имаме и национален телефон, който е за консултации и подаване на сигнални. От 2024 г. стартирахме информационни кампании в училищата точно с цел да повишим информираността на непълнолетните лица. Те преминаха при много сериозен интерес и от страна на директорите, и на непълнолетните. Смятаме, че като бъдещи участници на пазара на труда те трябва да бъдат запознати с техните трудови права и с това как да работят безопасно“, подчерта главният експерт "Връзки с обществеността“ в Главна инспекция по труда.

Съгласно трудовото законодателство на България, деца под 16 години могат да работят само по изключение. "Това са главно талантливи деца, работещи в цирково изкуство, филмови, театрални и музикални продукции. При тях отново се изисква предварително разрешение от Инспекцията по труда“, обясни Джупанова.

В тези случаи е необходимо и съгласието и присъствието на родителя.