Съюзът на съдиите скочи на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет заради бездействието по случая с Мартин Божанов - Нотариуса. От първата институция настояват ВСС да предприеме действия по казуса.

Повече прочете в текста по-долу: 

Управителният съвет на Съюза на съдиите в България,

като припомня, че заплахите срещу съдия Владислава Цариградска и съдия Цвятко Лазаров във връзка с искане от лица, действащи като организирана престъпна група, за разрешаване на граждански дела на свързани с последната лица по определен начин, остават все още без каквито и да било наказателноправни последици;

като посочва, че като основен виновник за заплахите бе уличено социално слабо лице, но разследването срещу него е неефективно, тъй като няма данни да се проверяват други съпричастни лица или да се работи по друга версия;

като има предвид, че по публично известна информация, включително и изказана пряко от магистрати, е известно, че действията на организираната престъпна група не се ограничават само до тези двама съдии;

като посочва, че пълното бездействие на управляващите съдебната власт органи изглежда цели да игнорира системното значение на изнесените случаи на заплахите над магистрати за цялата съдебна власт и описва случая като маргинален и малозначителен;

като отбелязва, че досега действията на разследване по случая са насочени предимно срещу заплашваните магистрати, разпитвани вече неколкократно от различни органи, а не срещу евентуални виновници, за които по изтекли данни има конкретни и проверими подозрения, призовава Висшия съдебен съвет в лицето на продължаващата мандата си Съдийска колегия:

1. Да изрази ясна позиция, разпространена в националните електронни медии, която да отразява системната значимост на атаките на групата на убития Мартин Божанов срещу независимостта и правилното функциониране на съдебната власт и ясно да посочва кои са насилниците и кои – жертвите.

2. Да създаде процедура с конкретна комуникационна стратегия и срокове за сезиране на органите, по която в бъдеще при подобни атаки да бъдат подкрепени засегнатите магистрати, за да се защити тяхната независимост и достойнството на съдийската професия.

3. Да предложи конкретни мерки, с които, без да се засяга независимостта на разследването, да се осигури спокойствие на засетгнатите магистрати да изпълняват професионалните си задължения, докато това разследване тече.

4. Да заяви дали ще предприеме действия за образуване на дисциплинарни производства срещу магистрати, за които е известно или има съмнение, че са действали заедно с групата на Мартин Божанов, директно, или чрез сезиране на компетентните за това органи.