Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов се срещнаха със съветника по международните въпроси на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО по операциите Стивън Ковингтън. Той е на официално посещение в България от 24 до 26 юни по покана на началника на отбраната.

В проведените разговори бяха обсъдени актуални въпроси за сигурността на Източния фланг на Алианса и предизвикателствата в Черноморския регион, породени от руската агресия срещу Украйна, както и възможностите за синхронизиране на националните и съюзните планове за действие в контекста на възпирането и отбраната.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов връчи на госта почетен знак на Министерството на отбраната за неговия принос към формирането и осъществяването на общата политика и съвместни дейности в структурите на НАТО и във връзка с 20-та годишнина от членството на нашата страна в Алианса. Той подчерта постиженията на Стивън Ковингтън в разработването на широк набор от инициативи, отнасящи се до политиката, операциите, партньорството и адаптацията на Алианса. "Вашият ангажимент към сигурността на евроатлантическата зона и Вашата решимост да укрепите връзките между нашето Министерство на отбраната и Българските въоръжени сили от една страна, и военно-политическите структури на НАТО от друга страна, Ви правят истински приятел на България“, каза министър Запрянов.

Съветник Ковингтън благодари за оказаната чест и връченото отличие. "За мен винаги е привилегия и удоволствие да бъда в България и да работя с мъжете и жените в униформа – военнослужещи и висш команден състав от Българската армия, особено, когато става въпрос за изграждане на сигурност и поддържане на мира, който нашите народи заслужават", каза Стивън Ковингтън.

В тридесетгодишната си кариера той е участвал при разработването на стратегически оценки и препоръки в областта на сигурността, отбраната и политиките на НАТО. Съветник Ковингтън притежава практически опит от съвместната си работа с Русия и отлично познава особеностите на регионалната и черноморската сигурност. Има значителен принос в разработването на Военната стратегия и Концепцията за възпиране и отбрана на Алианса, които са в основата на трансформационните процеси в НАТО.

В рамките на посещението си у нас Стивън Ковингтън изнесе лекция пред слушатели и гости във Военната академия "Г.С. Раковски“ по адаптирането, трансформацията и предизвикателствата пред Алианса, породени от изменената среда на сигурност.