Съдебният инспектор Александър Мумджиев иска да бъде върнат като следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура. Това е стана ясно по време на заседанието на Прокурорската колегия днес.

Той ще бъде поканен на следващото заседание на колегията, където ще бъде изслушан.

Мумджиев бе освободен от поста си в Инспектората към Висшия съдебен съвет заради това, че бяха постъпили данни за непристойното му поведение, накарняващо престижа на съдебната власт. 

В тази връзка Прокурорската колегия изпраща на административния ръководител на СГП постъпилия доклад от административния ръководител на Районна прокуратура – Враца, във връзка с възникналия инцидент с участието на А. Мумджиев, както и извлечение от протокол № 8/20.05.2024 г. от заседанието на Комисията по професионална етика към ПК с приетото становище, според което Мумджиев не спазва в цялост изискванията на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи и не притежава в пълнота необходимите нравствени качества, за да бъде възстановен на длъжността "следовател".