close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Всички
Институции
Политика
Криминални
Икономика
Здравеопазване
Общество
Други
Трафик
Служебното правителство ще проведе редовно заседание
21:10 / 04.10.2022
245
©
Служебното правителство ще проведе редовно заседание в сряда, 5 октомври, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на решение за приемане на стратегия за превенция на престъпността (2021 - 2030 г.).

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

2. Проект на решение за одобряване на презаселване в Република България на граждани на трети държави или лица без гражданство, идващи от трета държава, към която са били разселени с подкрепата на фонд убежище, миграция и интеграция 2021 - 2027 г. в периода 2023 - 2025 г.

внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

3. Проект на решение за приемане на отчет за 2021 г. за изпълнение на актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.).

внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

4. Проект на решение за одобряване на отчет за изпълнение на Третия национален план по изменение на климата за периода 2013 - 2020 г.

внася: министърът на околната среда и водите

5. Проект на решение за изменение на програмата за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в студентски общежития, стопанисвани от държавните висши училища и "Студентски столове и общежития“ ЕАД за периода октомври 2021 г. - декември 2021 г.

внася: министърът на образованието и науката

6. Проект на решение за създаване на национален инициативен комитет за честването на 110 години от Балканските воини (1912 - 1913 г.) през 2022 - 2023 г.

внася: министърът на отбраната

7. Проект на решение за определяне наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който да бъде защитен при сключване на договор за обществена поръчка в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, буква "ж“ от Закона за обществените поръчки за доставка на хранителни продукти и напитки, необходими за нуждите на Въоръжените сили на Република България по чл. 50 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, в това число и силите за незабавно действие с изключение на структурите организирали хранене на личния състав чрез кетъринг.

внася: министърът на отбраната

8. Проект на решение за определяне наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който да бъде защитен при сключване на договор за обществена поръчка в случаите по чл. 149, ал. 1, т. 2 от закона за обществените поръчки при реализацията на обществена поръчка за "придобиване на 324 мм самонасочващи се торпеда за многофункционални модулни патрулни кораби на военноморските сили“.

внася: министърът на отбраната

9. Проект на решение за предоставяне на дерогация по чл. 5к, параграф 1 от регламент на съвета [ес] № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на русия, дестабилизиращи положението в украйна.

внася: министърът на финансите

10. Проект на постановление за определяне на реда за изплащане и на размера на еднократни обезщетения по индивидуални жалби, уважени от органите на организацията на обединените нации, контролиращи изпълнението на основните международни договори в областта на правата на човека.

внася: министърът на външните работи

11. Проект на постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Проект на решение за увеличаване на капитала на "Фонд флаг“ ЕАД - София.

внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. Проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.

внася: министърът на правосъдието

13. Проект на решение за учредяване безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на община Бяла, област Варна.

внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

14. Проект на решение за отнемане на земеделски земи от Министерството на отбраната и включването им в Държавния поземлен фонд.

внася: министърът на отбраната

15. Проект на решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на Областна дирекция "Земеделие“ - Русе, за нуждите на общинската служба по земеделие - Борово, офис Две могили.

внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. Проект на решение за обявяване на части от имоти - публична държавна собственост, за имоти - частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването им.

внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. Проект на решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на Министерството на труда и социалната политика.

внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

18. Проект на решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на община Радомир, област Перник.

внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

19. Проект на решение за обявяване на имоти - публична държавна собственост, за имоти - частна държавна собственост.

внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

20. Проект на решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на Община Лесичово, област Пазарджик.

внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

21. Проект на решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на Община Харманли, област Хасково.

внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

22. Проект на решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на Община Карнобат, област Бургас.

внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

23. Проект на решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на Община Радомир, област Перник.

внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

24. Проект на решение за обявяване на имоти - публична държавна собственост, за имоти - частна държавна собственост, и за безвъзмездното им прехвърляне в собственост на Община Пловдив, област пловдив.

внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

25. Проект на решение за освобождаване на Карлос Уманя Трухильо като почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в република колумбия със седалище в Богота и с консулски окръг, обхващащ територията на република колумбия.

внася: министърът на външните работи

26. Проект на решение за откриване на консулство на република българия в Република Бенин, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Котону и с консулски окръг, обхващащ територията на Република Бенин и за назначаване на живко михайлов - гражданин на Бепублика България и на Република Бенин, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице.

внася: министърът на външните работи

27. Проект на решение за откриване на консулство на република българия в съединените американски щати, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, и за назначаване на елка рускова за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на република българия в съединените американски щати със седалище в гр. Сиатъл и с консулски окръг, обхващащ територията на щата Вашингтон.

внася: министърът на външните работи

28. Проект на решение за допълнение на решение № 889 на Министерския съвет от 2020 г. за разрешаване участието на военнослужещи от въоръжените сили на Република България в силите на оперативния резерв на операцията на Еропейския съюз althea (etjfor) и на стабилизиращите сили на НАТО в Косово (kfor) и за отменяне на решение на Министерския съвет.

внася: министърът на отбраната

29. Проект на решение за одобряване проект на национален план за оказване на поддръжка от република българия като страна домакин на съюзнически въоръжени сили.

внася: министърът на отбраната

30. Проект на решение за одобряване проект на споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.

внася: министърът на здравеопазването

31. Проект на решение за одобряване проект на споразумение между министерството на образоването и науката на република българия и министерството на образованието и професионалното обучение на кралство испания за сътрудничество относно паралелките с училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на испански език в българските профилирани гимназии и средни училища.

внася: министърът на образованието и науката

32. Доклад за одобряване на резултатите от участието на република българия в неформалното заседание на съвета на европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част "здравеопазване“, проведено на 6 и 7 септември 2022 г. в прага.

внася: министърът на здравеопазването

33. Доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на съвета на европейския съюз по икономически и финансови въпроси (екофин), проведено на 9 и 10 септември 2022 г. в Прага.

внася: министърът на финансите

34. Проект на решение за даване на съгласие за изменение на концесионния договор за добив на суров нефт от находище "Долни луковит-запад“, сключен на 12 септември 2003 г., и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор.

внася: министърът на енергетиката

35. Проект на решение за одобряване проект на допълнение на споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател.

внасят: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика;

министърът на финансите

36. Проект на решение за одобряване на програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за месеците май и юни 2022 г.

внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

37. Проект на решение за одобряване проектите на програми на република българия по инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика, фонд "Вътрешна сигурност“ и фонд "Убежище, миграция и интеграция“ и представянето им пред Европейската комисия.

внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

38. Проект на постановление за създаване на съвет за криминологични изследвания и за приемане на правилник за неговата дейност.

внася: министърът на правосъдието

39. Проект на постановление за приемане на наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен "стартъп виза“.

внася: министърът на иновациите и растежа

40. Проект на постановление за изменение и допълнение на наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време, приета с постановление № 167 на министерския съвет от 2012 г.

внася: министърът на отбраната

41. Проект на постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет.

внася: министърът на финансите

42. Проект на постановление за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите, приет с постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.

внася: министърът на иновациите и растежа
Следете всички новини на агенция "Фокус" и чрез:
facebook
Google Новини
Всичко важно от ефира на радио "Фокус" слушайте и в нашите подкасти в:
Spotify
Google Podcasts
Soundcloud
Зареждане! Моля, изчакайте ...

ИЗПРАТИ НОВИНА
Актуални теми
Преговори за съставяне на правителство 2022 г.
Коледно-новогодишни празници 2022/2023
Влизането на България в Шенген
Войната в Украйна
Белодробна болница - Варна може да остане без ток
назад 1 2 3 4 5 напред
Виж още

Анкета
Ще успеят ли партиите да съставят правителство?
Не
Да
Не мога да преценя
Все ми е тая

Част от
НОВИНИ
ЗА НАС

За контакти:

тел.: 0882 801 801

focus@focus-news.net

За реклама:

Тарифи (виж)

тел.: 0885 39 39 42

sales@focus-news.net
©2000 - 2022 Медия груп 24 ООД. focus-news.net - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от focus-news.net, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в focus-news.net е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.