Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) уведомява, че от 24.06-28.06.2024г. площи в общините Петрич и Сандански, област Благоевград ще бъдат авиационно третирани срещу марокански скакалец.

На територията на община Петрич ще бъдат обработени площи от землището на с. Марикостиново и землището на с. Генерал Тодоров.

На територията на община Сандански ще се извърши третиране на площи от землищата на с. Джигурово, с. Ласкарево, с. Ладарево, с. Любовка и с. Лешница.

Причината за това е масовото намножаване на икономически важния вредител - марокански скакалец (Dociostaurus maroccanus).

Във връзка с появата на неприятеля е взето решение да започнат третирания на територии от областта.

Продуктът за растителна защита не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните.