На 25 септември 2023 г. България и Съединените щати проведоха втория си Стратегически диалог на високо равнище, за да обсъдят двустранни, регионални и глобални въпроси от приоритетно значение за двете държави. Диалогът съвпадна със 120-тата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Съединените щати и ние отбелязахме този значим повод заедно като приятели, съюзници и партньори. Оставаме съсредоточени върху постигането на следните приоритети:

Общи подходи към глобални и регионални проблеми

Стоим решително обединени в подкрепа на Украйна. Непровокираната и неоправдана война на Русия срещу Украйна грубо нарушава международното право, заплашва почиващия на правила международен ред и подкопава стабилността в Европа, включително сигурността в Черноморския регион.  Споделяме целта за сигурен, проспериращ и взаимосвързан Черноморски регион, който е свободен от заплахи към териториалната цялост, икономическа принуда и зловредно влияние.

Задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността

Отчитайки стратегическото разположение на България в региона и в рамките на НАТО, ние разширяваме нашето партньорство в сферата на отбраната, за да подобрим сигурността на Балканите и в Черноморския регион, включително чрез съвместното ни участие в многонационалната бойна група на НАТО, домакин на която е България. Нашето крепко сътрудничество допринася за повишаване на оперативната съвместимост с НАТО, подпомага усилията на България за модернизация на отбранителните способности и съдейства за по-нататъшното развитие на българската отбранителна индустрия.

Разширяване на сътрудничеството в областта на икономиката и енергетиката

Отбелязахме значителния напредък на България в диверсификацията на енергийния сектор и по-нататъшното намаляване на зависимостта от руски енергийни ресурси. Работим заедно за изграждане на по-устойчив енергиен пазар, разширяване на сътрудничеството ни в областта на ядрената енергетика за граждански цели и ускоряване на прехода към нисковъглеродни и възобновяеми енергийни източници. Планираме да си сътрудничим за разширяване на двустранните търговски и инвестиционни връзки чрез развитие на иновациите, ефективно управление на новите технологии и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда. Ще обмислим и как да разширим сътрудничеството в нововъзникващите технологии и космическата политика. Възнамеряваме да дадем приоритет на скрининга на преките чуждестранни инвестиции, за да гарантираме националната сигурност.

Защита на демокрацията и укрепване на върховенството на закона

Обръщайки внимание на значението на задълбочаването и разширяването на нашето сътрудничество в областта на противодействието на чуждестранната дезинформация и пропаганда, подписахме Меморандум за разбирателство за противодействие на чуждестранното манипулиране на информация. Работим за постигането на измерими и практически резултати, които да спомогнат за опазването на нашите демокрации чрез противодействие на нарастващата заплаха от чуждестранно зловредно влияние и държавно-спонсорирана дезинформация. Подчертахме също нашите продължаващи усилия за укрепване на върховенството на закона и гарантиране на независимостта на съдебната система и възнамеряваме да продължим съвместните усилия за изкореняване на източниците на трафика на хора.

Разширяване на двустранните връзки

Отчетохме установените трайни връзки между хората и ще продължим да ги насърчаваме чрез академичен, културен и професионален обмен. Двете страни приветстваха напредъка на България към включване в Програмата за безвизово пътуване, а Съединените щати потвърдиха подкрепата си за продължаващите усилия на България да изпълни нормативните изисквания за приемане в програмата.

Стратегическият диалог беше свикан от заместник министър-председателя и министър на външните работи на Република България Мария Габриел и съветника на Държавния департамент на Съединените американски щати Дерек Х. Шолей и включваше високопоставени представители от двете правителства.