От Агенцията за социално подпомагане информираха, че е назначен нов изпълнителен директор - Веселин Кожухаров. Той сменя досегашния шеф Надя Танева.

Кожухаров има дългогодишен стаж в социалната сфера. Преминал е през всички възможни етапи в йерархията на Агенцията за социално подпомагане – експерт, началник отдел "Закрила на детето“, началник отдел "Социални услуги“, директор на дирекция "Социално подпомагане“ – Лозенец, Ръководител инспекторат и други, информираха от държавната агенция.