Престижът, който е изградил УНСС през годините, се поддържа трудно. Постигнали сме значителни резултати с усилията и с упование на преподавателите на университета, които са положили основи, с поглед и към бъдещето от страна на целия екип от преподаватели, студенти и докторанти и служители в нашия университет. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус" проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор "Учебна дейност" в УНСС по повод 104 години от основаването на университета.

Тя отбеляза, че университетът има най-високата институционална оценка от акредитация, която е получена миналата година от Националната агенция за оценяване на акредитация: "За нас е изключителна чест и гордост".

Проф. Александрова обърна внимание, че цялостната политика на ректорското ръководство е насочена към поддържане, усъвършенстване и укрепване на културата за качество по отношение на учебно-преподавателската и научно-изследователската дейност и за всички ангажименти, които УНСС е поел пред обществото: "Това е свързано и с умението да се обучават съвременни кадри във всички сектори на икономиката, на обществения живот, на политиката. Ръководството на УНСС и целият екип от студенти, преподавателският състав и всички служители гледат към бъдещето и една перспектива, която е насочена към по-голяма степен на електронизация и на учебната, и на научно-изследователската дейност".