Сухиндол е най-малката община в област Велико Търново, но проблемите на хората в никакъв случай не са по-малки от тези на останалите жители на региона. Високата безработица, лошата инфраструктура, липсата на качествено здравеопазване – това са само част от въпросите, които ежедневно са поставени пред местната общност, съобщиха от ГЕРБ. 

Последната сериозна инвестиция в региона, довела до решаването на голям инфраструктурен проблем, е благодарение на правителството на ГЕРБ (2017-2021) с премиер Бойко Борисов.

"През 2020 година бяха отпуснати над 8,7 млн. лв. за укрепване на свлачището по пътя от Сухиндол до селата Горско Косово, Бяла река, Горско Калугерово. Трасето е и основна връзка със Севлиево, където е депото за битови отпадъци. На следваща година започна същинската работа. Още през декември от МРРБ бяха преведени 2 млн. лв., а след това и малко над 4 млн. лв. по втория транш. Отпуснатите средства бяха добра новина за всички жители на община Сухиндол, включително за потребителите на Дома за пълнолетни лица с деменция, който се намира в Горско Косово. Пътят води и до язовир "Александър Стамболийски" – тоест, с тази инвестиция е решен проблем, който действително бе с голямо обществено значение. Това припомня проф. д-р Костадин Ангелов, водач на листата на ГЕРБ-СДС от Великотърновски регион за 50-о Народно събрание. След месец май 2021-а година, откогато ГЕРБ не управлява, държавата остава глуха и сляпа за Сухиндол.

Развитието на туризма е една от нишите за икономическо развитие на община Сухиндол, която все още не е достатъчно разработена, посочват проф. Костадин Ангелов и Росица Генчева – кандидатът за народен представител от Сухиндол в листата на ГЕРБ-СДС. Малка община като Сухиндол няма достатъчен ресурс да се справи сама – нужна е помощ от държавата. А районът има безценна даденост. Тук през 1909 година е създадена първата лозарска кооперация на Балканския полуостров.

Преди повече от век лозарите се обединяват, произвеждат вино с винарите, продават го съвместно и всъщност печелят много добре. Тази схема може да работи чудесно и днес. Въпреки че Сухиндол е люлка на винарството, регионът като че ли не използва своя потенциал, както го правят други региони в страната.

"Градът трябва да бъде включен в туристическите маршрути и от тук трябва да минава "Пътят на виното“. Моделът за развитие на туризма е разработен успешно в много държави, включително и съседни на България. Това би допринесло за популяризиране на региона, за отваряне на работни места и привличане на инвеститори“, казват проф. Костадин Ангелов и Росица Генчева.

От ремонт се нуждае Народно читалище "Трезвеност – 1870“, което е емблема на Сухиндол. То притежава уникален театрален салон и библиотека, на която могат да завиждат дори общинските и областните центрове. С разработен проект културното средище може да придобие нов облик, както това се случи в Лясковец, Павликени, Горна Оряховица и др., ремонтирани със средства, осигурени по различни програми и механизми по време на управлението на ГЕРБ. Изграждането на дигитални клубове в читалищата, които са предвидени в програмите на ГЕРБ- СДС, ще развие и увеличи дейността им, ще подчертае ролята на читалището като средище на просветата, ограмотяването, културата и духовността през призмата на дигиталните технологии.

Депонирането на биоразградими отпадъци е проблем, който пряко касае общинския център. Сред експертите на ГЕРБ-СДС има достатъчно компетентни хора като Росица Генчева, която с опита си като инженер еколог е готова да помогне за нужните законодателни промени.