Народното събрание прие решение във връзка с инициативата за Вертикален коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, осигуряваща възможност за пренос на допълнителни обеми природен газ от разнообразни и надеждни източници. Решението бе прието със 133 гласа "за", 46 - "против" и девет - "въздържал се", предаде репортер на "Фокус"

По тази логика министърът на енергетиката трябва да проучи възможността за европейско финансиране за реализацията на три проекта за пренос на газ, чиято индикативна стойност за реализация е 825 млн. лв. без ДДС.

Предвидено е още в срок до 1 май 2024 г. министърът на енергетиката да увеличи капитала на "Булгартрансгаз"ЕАД с 200 млн. лв. като средствата да се използват целево за подготовката и реализацията на проектите.