Невролозите от университетската болница "Пирогов" получиха най-престижната европейска награда за лечение на исхемичен мозъчен инсулт.

УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" достигна диамантен статут за лечение на пациентите с инсулти, което е и най-високото отличие за последното тримесечие на 2023 година. По данните от ежегодния анализ на "Индекс на болниците" университетската спешна болница "Пирогов" е водещо лечебно заведение в страната по специфично лекувани пациенти и заема първо място по извършено интервенционално лечение на остър исхемичен мозъчен инсулт, обясняват от екипа на болницата. 

Грижата за пациентите се оценява, посредством количествени и качествени показатели. Най-стриктно е вниманието към процентът на пациентите, лекувани специфично (с интравенозна тромболиза или тромбектомия), времето "врата до игла" (времето, за което се обработва пациентът от влизането в болницата до започване на лечението), назначена терапия за вторична профилактика и уточнена причина за инцидента. На всяко тримесечие данните се попълват и следят в регистъра RES-Q по програмата ANGELS на Европейската организация по инсулти. 

"Благодаря на всички колеги невролози, неврохирурзи, образна диагностика, кардиолози, спешни медици, медицински сестри, които с денонощния си отдаден труд допринесоха за наградата. Тя е резултат от нашите неуморни усилия благодарение, на които помогнахме на толкова пациенти. Трудът ни е оценен от най-високо ниво и това ме прави още-горда с екипа, с който работя", сподели при награждаването доц. Мария Димитрова - началник на Клиника по нервни болести в болница "Пирогов". 

"Голям интердисциплинарен успех. Добрите резултати в съвременната медицината се постигат само чрез съвместни големи усилия и интердисциплинарен подход", тази оценка на постижението даде чл.-кор. проф. Николай Габровски, от чийто комплекс е Клиниката по неврология.