България няма целенасочена и фокусирана държавна политика в подкрепа на хората с увреждания. Това заяви в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус" Петър Кичашки, д-р по конституционно право.

"България продължава вече няколко години по ред да не създава специална Държавна агенция за хора с увреждания, чието създаване е разписано и в Закона за хората с увреждания, и е един от ангажиментите на България по линия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Но ние някак си, тази тема, особено залисани последните години в политически турболенции, на политически крамоли, някак си тази тема остава в периферията. Това е една тъжна констатация, защото един от белезите на цивилизованото общество е именно отношението към най-уязвимите, в случая хората с увреждания в България са сред най-уязвимите", обърна внимание Кичашки.

Запитан какви са очакванията му от временната комисия в парламента, която ще се занимава с правата на психично болните пациенти, той отговори, че е умерено скептичен към нея: "В България има една отчетлива група от граждански неправителствени активисти, които в последните, може би 20-ина години интензивно боравят с темата за менталните увреждания, основно в контекста на тяхното желание и аргументирана позиция за отмяна на института на запрещението. И по някакъв начин либерализиране на режима, който регулира отношенията между държавата и хората с ментални увреждания - скептичен съм, защото това е една сериозна опасност - премахването изцяло на института на запрещението, каквато безспорно е част от причините за създаване на тази комисия, а именно да се подготви парламентарна подкрепа за такива предложения.

Това е опасно, защото премахването на запрещението, аз разбирам правозащитния аргумент, в момента запрещението работи така, че една част от обществото, именно тези поставени под пълно запрещение, са напълно извадени от гражданския обществен оборот. Разбирам опасенията от такъв тип инструмент, но трябва да си отговорим на въпроса - какво правим, след като го премахнем? Какво ще бъде отношението на държавата към хората с ментални увреждания? Защото това, че премахваме института на запрещението, няма по никакъв начин да направи тези хора по-способни да се грижат адекватно за собствените си интереси", обясни Петър Кичашки.

Той изрази опасения, че България ще затвори големите си психиатрични центрове и големите институции за хора с ментални увреждания и ще ги замени с множество по-малки частни: "Които ще вършат по същество същото нещо за кажи-речи същите пари, а ефектът ще е кажи-речи - същия".