Временна комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около Мартин Божанов ще изслуша във вторник петима магистрати.

Комисията първо ще изслуша представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев относно получени данни и извършени проверки от страна на ВСС във връзка с евентуално наличие на нерегламентирани обвързаности на лица от съдебната власт, несъвместими със стандартите за независимост и професионална етика. По същата тема ще бъде изслушана и Теодора Точкова, главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Георги Ушев – съдия в Софийски апелативен съд, бивш председател на Специализирания наказателен съд и Апелативния Специализиран наказателен съд, ще бъде изслушан във връзка с евентуално наличие на групи за влияние в Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд и предприети мерки в качеството на административен ръководител.

Предстои изслушване и на Константин Сулев, прокурор от Софийска районна прокуратура относно спазване стандартите на независимост и липса на вмешателство във вътрешното убеждение в организацията на работата в Софийска районна прокуратура. Последна ще бъде изслушана Галя Георгиева, съдия в Софийски апелативен съд, във връзка със заявеното от нея желание за провеждане на изслушване относно изнесени данни за дейността на групата около Мартин Божанов.