Подписването на споразумения за финансиране на предложени общински проекти ще продължи. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова пред членове на Националното сдружение на общините в Република България. Те обсъдиха инвестиционната програма за общински проекти, която се изпълнява със средства от държавния бюджет. Министърът призова местните власти по-бързо да стартират провеждането на обществени поръчки за избор на изпълнители.

Министър Коритарова коментира програмата с кметове в рамките на провелата се в София днес финална конференция по "Проект "Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“. Инициативата се изпълнява от МРРБ в партньорство с Националното сдружение на общините в Република България и с подкрепата на Европейската комисия и Съвета на Европа.

"Проектът предлага модели за постигане на по-голяма финансова автономност на общините и набор от практики за увеличаване на приходите им“, каза министър Коритарова пред участниците в конференцията – представители на партниращите европейски институции, на местната власт и неправителствени организации.

"Всички искаме да живеем в модерна държава, но прехвърлянето на правомощията, функциите и средствата от централната към местната власт трябва да стане така, че да осигурява ефективност и ефикасност на публичните финанси“, каза още министърът. И допълни, че е необходимо засилване на обществения контрол върху действията на институциите във връзка с разходването на средствата, стимулирането на устойчиво местно и регионално развитие и укрепване на местната демокрация.

Инж. Коритарова обясни, че в рамките на проекта е изготвена пътна карта с два сценария за извършване на необходимите реформи и трябва да се избере най-подходящият, така че да се постигне по-голяма финансова самостоятелност, която да е приемлива за всички участници в процеса. Тя подчерта, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще продължи да работи за въвеждане на по-добър механизъм за сътрудничество, така че през следващата година да има напредък по проекта.

В рамките на форума министър Коритарова проведе среща и с генералния секретар на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа Матю Мори. Двамата обсъдиха теми от взаимен интерес и обърнаха внимание на добрия диалог между МРРБ и Съвета на Европа.

Искаме нашите общини да са по-самостоятелни и независими, защото това ще подобри развитието на регионите и е стъпка към предотвратяване на обезлюдяването, каза по време на срещата министър Коритарова. Матю Мори подчерта, че фискалната децентрализация е от голямо значение за Съвета на Европа и не е само техническа реформа, а инструмент за овластяване и възможност гражданите да почувстват властта по-близо до себе си. Той отбеляза доброто сътрудничество между МРРБ и НСОРБ за напредъка на процеса.