Начинът, по който работи мозъкът, се нарича predictive coding или предсказващото кодиране. Мозъкът изгражда модел на база на минали преживявания, той го поддържа и чрез този модел се старае да предвижда какво ще ни се случи във всяка една секунда от живота ни. Това каза Мартин Жерков – обучител по личностно и професионално усъвършенстване, базирани на научните открития в приложната психология, в предаването "Човекът на фокус“ на Радио "Фокус“.

Ние възприемаме света с около половин секунда забавяне, защото отнема време да обработим визуалните сигнали. "Ние не възприемаме света такъв, какъвто е. Ние постоянно го облъчваме с нашите очаквания и те са по-силни от сигналите, които идват от външния свят. Тогава може да виждаме неща, които не съществуват, отново на база на нашата физиология“, обясни Жерков.

Мозъкът работи на принципа на контролирана халюцинация.

"Предсказанията, очакванията и сигналите от мозъка се срещат с реалните сигнали от нашата среда, съпоставят се и ако предсказанието и съответно сигналът от реалния живот съвпадат, тогава изпитваме даденото нещо. Сигналните от външния свят, които мозъкът обработва, помагат ние да синхронизираме тази халюцинация с действителността. Затова тя е контролирана“, поясни Мартин Жерков.

Този вътрешен модел, който се изгражда на база на миналия ни опит, не цели да ни покаже действителността, а да подготви тялото да реагира по начин, който да помогне за нашето оцеляване, подчерта той. "Нашите цели, емоции и ситуациите, в които се намираме, определят това, което ще видим, усетим и чуем. Възможно е емоциите и физическото ни състояние да повлияят на това, което виждаме и чуваме“, допълни той.

Благодарение на паметта можем да използваме факти, да ги нагаждаме и конструираме наново така, че да създаваме нови сценарии за бъдещето, отбеляза Жерков.

Мозъкът възприема много много малка част от нещата, които се случват, съзнателно. "Тази малка част, която възприемаме съзнателно, се нарича афект. Той влияе изключително много върху всички решения, които взимаме. Всяка мисъл, емоция, всяко нещо, което съзнателно възприемаме, е повлияно от промяната в нашето тяло. Емоциите са най-доброто тълкуване на мозъка за причините и начина, по който се чувстваме“, обясни Мартин Жерков.