Днес МС на своето заседание одобри допълнителни финансови средства към вече определената план-сметка за провеждането на изборите. Това съобщи министърът на електронното управление Георги Тодоров.

"Тя е допълнена с близо 6 млн и половина за техническото осигуряване на видозаснемането и видеонаблюдението след края на изборния ден. Тези средства ще послужат не само за доставка на технически устройства, но и за комуникационна свързаност, изграждане на информационна система, видеозаснемане и последващо съхранение на записите", обясни той. 

Министърът поясни, че такова допълнение на план-сметката се прави, защото в първоначално определената не бяха включени дейностите по видеозаснемане и видеонаблюдение.