Министерски съвет назначи Мария Филипова за председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Филипова сменя досегашния председател на КЗП Стоил Алипиев.

Вчера Народното събрание прие оставката й от зам.-председателския пост в Комисията по финансов надзор, която беше подадена предния ден.

Тя ръководеше управление "Надзор на инвестиционната дейност" в КФН.

Новото ръководство на Комисията за защита на потребителите е в състав: Мария Филипова – председател; Александър Колячев и Цветислава Лакова – членове.

Досегашният председател и двамата членове на Комисията са освободени.

От пресслужбата на Министерския съвет разкриха, че за работата на действащото към момента ръководство на Комисията в Инспектората на Министерството на икономиката и индустрията са постъпили общо 132 сигнала, насочени срещу дейността му.

При извършените проверки е установено, че в голямата си част, описаните твърдения в сигналите отговарят на действителността, като това компрометира Комисията като орган, упражняващ контрол в защита на потребителите.

Мария Филипова беше шеф на управление "Надзор на инвестиционната дейност" в КФН от 2018 г. Тя бе назначена от финансовия министър Владислав Горанов.

Филипова беше председател и на Държавната комисия по хазарта.