КЗК образува служебно производство за проучване на евентуално извършени нарушения по глава VII от ЗЗК (Забрана за нелоялна конкуренция) от страна на "Милки Груп Био" ЕАД и "Димитър Маджаров - 2" ЕООД във връзка с производството и разпространението в търговската мрежа на овче сирене, което съдържа краве мляко, въпреки означението на етикета "овче сирене" и "100 % овче мляко", информираха от регулатора.

Производството е образувано след извършено от Комисията предварително проучване, при което от БАБХ са изискани и представени информация и доказателства (резултати от взети проби, актове за установяване на нарушения и др.) за наличие на краве мляко в партиди овче сирене на посочените предприятия. Представянето на невярна (заблуждаваща) информация относно съществени свойства на предлаганите стоки представлява форма на нелоялна конкуренция.