Структурираните продукти са най-разнообразните финансови инструменти, които може да съществуват. От една страна те дават защита на капитала на инвеститорите, но от друга страна могат да бъдат и много агресивни откъм възвращаемост и да носят много по-голям риск. Това каза финансистът от "Аларик Секюрити“ Иван Такев в предаването "Човекът на фокус“ на "Фокус“

Структурираните продукти са комбинация от два или повече инструмента с конкретна инвестиционна цел, обясни той. "Обикновено това са облигации и някакъв деривативен инструмент, най-често опции. Тази комбинация позволява постигането на конкретна стратегия, която е непостижима посредством тези инструменти поотделно. Посредством структурирани инструменти може да се постигне положителна доходност при благоприятно движение на индекс и същевременно да се осигури и защита на капитала при неблагоприятно движение на индекс“, поясни Иван Такев.  

Инвестиционният хоризонт при структурираните продукти е от значение. "Има типични структурирани продукти, които осигуряват инвестирането на средства при нисък риск в сравнително дълъг инвестиционен хоризонт – две, три и повече години. Същевременно има и инструменти, чиято продължителност на живота е един ден“, даде примери финансистът.  

Структурираните инструменти са много разнообразни и дават много голяма гъвкавост на инвеститорите както от гледна точка на базовите активи, така и от гледна точка на срочност и увеличаване на положителната възвращаемост, подчерта Иван Такев.  

Той отбеляза, че инвестициите в структурираните продукти не са диверсифицирани, но дават възможност на инвеститорите да участват в положителното представяне при защита на капитала. "Някои структурирани продукти следват точно определен метал – например златото, определени суровини или конкретни валутни двойки. Това не са особено диверсифицирани инвестиции“, даде примери финансистът.  

Той посочи и какви са рисковете, които крие инвестирането в подобни инструменти. "При негативно влияние на пазара, ако няма капиталова гаранция върху инвестицията, това означава загуба за съответния инвеститор. Дори и да има гаранция, при негативно развитие на пазара следва да се имат предвид и алтернативните разходи. Има и валутни рискове. На практика всички рискове, които касаят една инвестиция, са налични“, посочи Иван Такев  

Като цяло структурираните продукти са насочени към дребните инвеститори, но съществуват във варианти и за големи инвеститори, отбеляза Иван Такев. В помощ на ритейл инвеститорите идват европейските регулации. "Те изискват създаването на т.нар. ключов информационен документ, който описва най-общите характеристики на всеки един инструмент, така, че всеки, който го погледне, да се запознае в 1-2 страници какво си купува. Там са отбелязани съответните рискове, много повече детайли – есенцията на всеки продукт. Без да се прегледа този документ, не следва да се инвестира“, посъветва финансистът.