BEAM пазарът е специален пазар, организиран от Българската фондова борса, който дава възможност за финансиране на малки и средни предприятия при облекчени условия. Това каза предприемачът Филип Мутафис – основен акционер и СЕО на Paysera България, в предаването "Човекът на фокус“ на Радио "Фокус“.

На 12 юни е първичното публично предлагане на компанията Paysera България. Тя ще направи дебют на сегмента за растеж BEAM на Българската фондова борса. "Компанията ще издаде нови акции, които се записват от нови акционери. С набрания капитал компанията реализира инвестиционните намерения, които е заявила в проспекта си. Имаме планове да се лицензираме на местно ниво, да развием някои интеграции, които имаме с местни партньори, да развием отвореното банкиране, да развием мрежата ни от физически ПОС терминали и да направим дъщерно дружество за колективно финансиране. За тази цел търсим допълнителен капитал от 2 милиона лева“, обясни Филип Мутафис.

Процентът на инвеститорите в акции на компании е многократно по-малък в Източна Европа, отколкото в САЩ, отбеляза той. "Това със сигурност трябва да се промени, за да може през БФБ да се финансира дигиталната икономика. Мисля, че капиталовият пазар в България ще търпи бурно развитие и се надяваме да сме част от тази положителна промяна“, допълни предприемачът.

Компаниите, които имат дигитални активи, е много трудно да се финансират през банковия сектор. "Затова компании като нашата трябва да се финансират или от фондове за рисков капитал, или през борсата, през публични акционери“, поясни той.

Банките финансират с привлечен ресурс под наблюдението на регулатора, поради което имат и съответните ограничения по отношение на това в какви проекти могат да инвестират. При колективното финансиране от друга страна самият инвеститор взима решения по отношение на инвестициите, които иска да направи. "Колективното финансиране ще бъде комплементарно към банковото и ще запълни някои ниши, които към момента не се финансират, като например закупуване на имот в чужбина, закупуване на имоти с цел продаване под наем, ремонт и препродажба. През колективно финансиране могат да се финансират и по-рискови инвестиции, като например дялово инвестиране в нови дружества“, обясни Мутафис.

Груповото финансиране дава възможност на малки инвеститори със сравнително малък портфейл да направят малки инвестиции в множество проекти, които да се държат статистически предвидимо. "Това отваря нови възможности както за инвеститори, които вместо да разчитат на лихва по депозит в банка, искат да бъдат по-активни в това да подбират проектите, в които вярват, да финансират тези проекти, които смятат, че имат бъдеще, да участват пряко в това кои проекти ще получат финансиране“, поясни предприемачът.