"Искам да успокоя българското население, че съществено поскъпване на цената на тока за битовите потребители няма да има. Имахме среща заедно с премиера Главчев и с министъра и вицепремиер на финансите по отношение на това да осигурим финансов ресурс от държавния бюджет за покриване на натрупания дефицит във фонд "Сигурност" на електроенергийната система. Имам уверението, че на база мой доклад, който ще внеса в Министерски съвет, този дефицит ще бъде покрит. Това ще доведе до снижаване на увеличението на цената и минимизиране на този ефект". Това заяви служебният министър на енергетиката Владимир Малинов.

"Проведох среща и с ръководството на Българския енергиен холдинг и на АЕЦ Козлодуй и имаме уверение, че на база допълнителен анализ, който ще извършат те, в понеделник ще подадат ново заявление със значително по-нисък процент за увеличение на цената, която ще бъде изискана от АЕЦ Козлодуй в микса на регулирания пазар", допълни Малинов.

По думите му вероятно поскъпването ще бъде с около 10%. 

"Все по-голям дял в цената за битовите клиенти би следвало да заемат и възобновяемите източници, с оглед на което цените, които наблюдаваме в момента на енергията, произведена от възобновяеми източници, е достатъчно атрактивна, така че мисля, че увеличението на цената може да бъде минимално в рамките на инфлационните процеси, постигнати в последната една година. Това е моята надежда. Считам, че има механизми, с които дори да се постигне по-ниско увеличение, включително от инфлацията, която за последната година е около 3%", посочи министърът на енергетиката.

Преходът към либерализация на пазара

"Либерализацията на пазара за битовите клиенти е необратим процес. Това, което беше прието като изменение в Закона за енергетиката не отменя пълната либерализация, която ще се случи от 1 януари 2026 г. Ще се концентрираме да създадем една правилна информационна кампания към всяко едно домакинство за начина и средствата, които те трябва да използват след въвеждането на пълната либерализация, за да управляват своето портфолио от електрическа енергия. Това е сложен процес и тази година и половина трябва да бъде използвана за правилното обучение и информиране на обществеността", каза пред bTV енергийният министър.

"В момента, в който се излезе на свободния пазар, ще има часови диапазон, където ще има изключително евтина електроенергия и ще има и такива, които следвайки пазарните условия, ще бъде значително на по-висока цена", допълни Владимир Малинов.

По думите му ще бъде подготвен т.нар. социален план за климата.

"Крайната дата в изпълнение на регламента е 30 юни 2025 г. Вече имаме дефиниция за енергийна бедност, която липсваше. Има ангажименти на три ведомства – социалното министерство, енергийното министерство и регионалното министерство. Успокояващото е, че след подготовката на този социален план разполагаме със сериозен ресурс от около 5 млрд. лв., който да може да компенсира и осигури необходимите средства за всяко едно домакинство в периода от 1 януари 2026 г за 6 години напред, за да не се усети такава финансова тежест за уязвимите клиенти", заяви той.