Две станции по поречието на река Дунав в българския участък отчетоха леко повишение. Това не се е случвало от около седмица, показва ежедневния мониторинг на "Фокус" за водния стоеж.

Към този момент част от автоматични станции отчитат отрицателни стойности спрямо условната Кота 0. Най-ниските нива на водата, които са отчели уредите за последните 6 часа са при Ряхово (-161 см), Горни Вадин (-130 см) и Байкал (-95 см). 

Не се споменава за проблеми с плаваемостта на този етап, но условията за риболов са добри.

Ето и данните, които са отчетени от хидрометеорологични станции на ИАППД в четвъртък, както и изменението спрямо сряда:

Ново село: 68 см; изменение +6 см

Лом: 127 см; изменение +4 см

Оряхово: 41 см; изменение -6 см

Никопол: 121 см; изменение -8 см

Свищов: 78 см; изменение -10 см

Русе: 60 см; изменение -12 см

Силистра: 89 см; изменение -18 см

По нашия участък от река Дунав най-студена е водата при Ново село (21.6°С), а най-топла при Русе (22.8°С).