Финансовото министерство емитира нов тригодишен дълг на вътрешния капиталов пазар в размер на 200 млн. лв. с годишна лихва от 3%. Това се случва за първи път от година и половина насам.

От финансовото министерство отчитат емисията като успешна заради дългото отсъствие на вътрешния пазар, високата ликвидност на финансовата система и избраните параметри и време за емитиране.

Набраните средства ще се насочат за рефинансиране на задължения с падеж през тази година, финансиране на бюджетния дефицит и обезпечаване на фискалния резерв.

"Ако погледнем Закона за бюджета, гласуван от широко мнозинство в парламента, имаме един дефицит от близо 6 млрд. лв. Като погледнем стари емисии дълг, имаме падежираща емисия на вътрешния пазар 380 млн., емисия "Глобални облигации" за 3 млрд. лв. Като съберем тези 2 числа държавата има потребност от близо 10 млрд.", изчислява Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика пред камерата на БНТ.

"За да се запълват дупките, отворени от г-н Василев, докато беше финансов министър, целият бюджет беше разчетен, че да отговаря на изкуствени критерии и надеждата на тези млади момчета беше, че ако от 1 януари влезем в еврозоната, да се разблокира валутния резерв, да има да харчат още година-две", смята Виктор Папазов, финансист.

Повишена събираемост на данъците, вдигне на данъчните ставки и затягане на бюджетните разходи, биха ограничили нуждата от нови държавни дългове, обясняват анализатори. В предизборна кампания политиците може да са благосклонни именно към повече харчове от държавния бюджет, за да се харесат на избирателите, което да доведе до емитиране на повече дългове.

"Дълг неизбежно ще има нов, ако бюджетът е с дефицит. Не може непрекъснато да се следи емисия по емисия, кой кога е емитирал, без да започнем големия разговор колко дефицит е разумно да приемем за нормален", казва Лъчезар Богданов, главен икономист в ИПИ.

"Със сигурност ще трябва да се теглят нови кредити и дългове, защото трябва да се запълнят дупките. В края на миналата година, когато коментирахме, че предложения от г-н Василев бюджет е нереалистичен, ни убеждаваха, че не е. Така започна да се вижда, че е", допълва Виктор Папазов, финансист.

Гражданите могат да купуват държавни облигации по действащите в момента правила, посочват от финансовото министерство, но все още не е готова програмата за улеснена търговия на физически лица.