Нови правила във входа отнеха съня на домоуправителите. Собствениците на необитаеми жилища вече трябва да плащат като съседите си таксите за входа, независимо че живеят на друг адрес. Това гласят промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), които вече са в сила.

Професионалните домоуправители са информирали клиентите си за новите положения, но частните лица, избрани от съседите да управляват входа или кооперацията, са се хванали за главите, пише Стандарт. Те нямат представа как да намерят съседите си, които имат апартамент в кооперацията или блока, но не живеят в него. Най-трудно е да се открият хората, които са купили жилище с инвестиционна цел и живеят в чужбина. Дори и домоуправителят да намери връзка с тях плащането на таксата зависи само от добрата им воля.

За необитаемите жилища е постановено разходът да е в размер на таксата за един човек месечно. Конкретният размер на таксата се гласува на събрание на етажната собственост. С парите от нея се поддържа хигиената на стълбището, техническата изправност на асансьорите, осветлението и т.н.

По данни на градоустройствени архитекти необитаемите жилища в София са 200 000, а в Пловдив – около 32 000.