В Световния ден на устойчивото хранене е важно да се отбележи  използването на екологични чисти храни, които са здравословни за хората, евтини за производство, и да запазват околната среда чиста. Това каза за предаването “Цветовете на България" по Радио “Фокус" доц. д-р Данаил Таков от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.

По негови думи се очаква да се загуби 30% от биологичното разнообразие на планетата. Това е драстична цифра, и е изключително рискова за развитието на човешките общности и развитието на нашата планета. Населението на планетата за 100 години се е увеличило от 2 на 8 млрд. души, и се очаква до 2050 г. да нарасне до 10 млрд. човека. “Експертите се консултират как трябва да се промени средата, за да могат тези хора да бъдат изхранени с храна, която да е питателна, достъпна и екологично устойчива. Пет са основните фактора, които  са двигателите за загуба на биоразнообразие.  Хранителната промишленост е изключително разточителна от страна на енергоемкост, използване на вода, на обезлесяване, на ограничаване на обработваемите площи, използване на химични вещества като пестициди и торове. Всичко това влияе негативно и намалява биоразнообразието с което сме свързани много и  влияем от там вече и на климатичното изменение", сподели доц.  д-р Данаил Таков.

Устойчивото хранене е изключително важно, защото чрез храненето влияем  в каква посока да се развива хранително-вкусова промишленост. Всичко отгледано органично, без използване на химични препарати, антимикробни средства и с намалено влияние на загубата на местообитания е добро и има устойчиво отношение към храната. На първо място осведомеността на хората трябва да се увеличи, тези храни могат да бъдат добивани и купувани от близки до тях локални производители, което скъсява пътя на доставка и транспорт и оттам намалява въглеродния отпечатък. “Богатото биоразнообразие е изключително ценно и е в основата на това да търсим тези храни. Ако се задвижи производството им, останалите храни ще отпадат от витрините, когато хората не ги търсят. Сезонните продукт са също от важните мерки в тази посока. Прекомерният улов на риба е изключително сериозен проблем, тъй като популацията не може да се възстанови. И те биват безвъзвратно изгубени за тези екосистеми. Специално за рибите трябва да се избират периодите, когато е разрешен улова им", обясни експертът.

В своя  статия доц. Таков е дал 10 конкретни примера за храни, които са устойчиви и могат да бъдат отглеждани устойчиво. На първо място са бобовите храни с висока устойчивост. Също мидите са лесни за производство и не нарушават кораловите рифове в океаните. Зеленолистните растения, зърнените храни са в групата на устойчивите храни. “Една трета от цялата ни храна се изхвърля, а това допринася за 10 процента от парниковите ни емисии. Ние произвеждаме нещо, което след това изхвърляме и правим един порочен кръг. Индустриалното отглеждане на животни е пагубно за цялата промишленост. Когато са свободно пасящи въглеродният отпечатъкът е по-малък за околната среда, но когато ги взимаме от индустриални ферми, тогава отпечатъкът е изключително по-висок. Важно е да следим и търсим месни производители от местни ферми. Птичето месо е най-добрият вариант от гледна точка на екологията и опазване на околната среда", допълни още д-р Данаил Таков.

“Насекомите са част от екосистемните услуги, те са опрашителите на нашите култури, заедно с пречистването на водата, заедно с улавянето на въглеродния двуокис, това са най-важните жалони на услугите, които дава природата за хората. Най-опасно за насекомите е използването на химикали, а изменението на климата води до това, че благоприятства развитието на определени видове насекоми и навлизането на инвазивни видове. В България се използват химикали, макар че това не се афишира. Европейският съюз има специална програма за устойчивост на храните, която се казва “От фермата до вилицата" и дава мерките и посоките, по които трябва да се върви, за да можем да имаме хем здравословна, хем устойчива и достъпна храна за всеки един човек. В българското земеделие използването на химикалите трябва да се контролира по-добре от нашите власти и съответните органи от които зависи. Посланието ми към слушателите е да се спазват такива принципи на живот и хранене, които са добри за природата, защото по този начин те са добри и за вас, каза още доц. Данаил Таков.

Калина СВЕЖИН