Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2024 г. са 707.9 хил. или с 4.9% повече от април 2023 година. Нашите съграждани са предпочели да посетят най-мноо съседните ни страни - Турция, Гърция, Румъния и Сърбия. Това показват последните данни на Националния статистически институт. 

Регистрирано е увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия - с 21.2%, със служебна цел - с 10.7%, докато тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) намаляват с 9.4%.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 195.0 хил., Гърция - 149.4 хил., Румъния - 58.3 хил., Сърбия - 54.6 хил., Германия - 34.8 хил., Република Северна Македония - 32.5 хил., Италия - 29.1 хил., Австрия - 22.8 хил., Франция - 21.2 хил., Испания - 19.5 хиляди. 

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели - 40.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 38.2%, и със служебна цел - 21.8%.

През април 2024 г. посещенията на чужди граждани в България са 793.3 хил. (виж табл. 2 от приложението), или с 1.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година (виж фиг. 4). Регистрирано е увеличение на пътуванията по следните цели: със служебна цел - с 4.4%, почивка и екскурзия - с 2.3%, докато тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) намаляват с 0.5%. Транзитните преминавания през страната са 35.6% (282.6 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 48.7% от общия брой чужди граждани и достига 386.3 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 44.1%, и Гърция - 29.5%.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни“1 са 329.6 хил., или 41.5% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 168.6 хил., или 51.1% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния - 170.4 хил., Турция - 168.6 хил., Гърция - 113.8 хил., Украйна - 62.6 хил., Сърбия - 51.9 хил., Германия - 26.2 хил., Република Северна Македония - 26.1 хил., Полша - 12.8 хил., Обединено кралство - 12.6 хил., Италия - 9.9 хиляди

Преобладава делът на посещенията с други цели - 51.8%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 34.0%, и със служебна цел - 14.2%.