Оттук насетне ние ще имаме пазарни цени и източници на енергия на свободния пазар, които са не само от България, но и от съседните на нас страни, които ще са много по-ниски. Единственият начин тези въглищни централи да съществуват, е държавата да ги субсидира допълнително - с директно насочени мерки, с изкупване на енергия, а битовите потребители да плащат по-висока цена от тези, които купуват на свободния пазар. Това заяви пред "Фокус" бившият министър на околната среда и водите и водач на листата на "Зелено движение" за Европейски избори Борислав Сандов.

"Единственият начин въглищните мини и въглищните ТЕЦ-ове да продължат да съществуват след 2026, а особено след 2030 година, е на цената на спрени средства по редица европейски програми, наказателни процедури с огромни глоби и средства от бюджета, които са в огромен размер", каза още Сандов.

Той поясни, че удължаването на живота на въглищните централи блокира възможността страната ни да получи парите от ПВУ. Той определи като "популистки" решенията да се правят опити за поддържането им до 2038 година: "Плащаме ние - не само със здравето, а с огромната цена на спрени европейски фондове, на блокирани програми като Плана за възстановяване. Мога да ви кажа, че той е окончателно блокиран и едва много сериозна реформа в рамките на следващата година би могла да го отключи отново. Приемат се популистки решения, които са в разрез с европейските политики, които са интегрирани като реформи в ПВУ".

Според Сандов неусвояването на парите от ПВУ блокира както българската икономика, така и възможността за влизането на страната ни в еврозоната.

"Това е голяма щета, пропусната полза от няколко милиарда лева за българската икономика, което ще рефлектира върху по-голям дефицит, което ще рефлектира върху поредно отлагане на влизането ни в еврозоната.

Съсредоточаване трябва да има върху онова, което може да се случи – по-доброто изпълнение на оперативните програми, на структурните фондове и в някаква степен възстановяване на проевропейския дух на работа на институциите", каза още той.

Бившият министър припомни, че освен справедливия енергиен преход, страната е поела ангажименти да извърши либерализацията на пазара на ток, да направи реформата в съдебната система и други законодателни промени, за да получи средствата по ПВУ.  

Той обясни, че само за тази година страната е произвела с 1/3 по-малко енергия за първите месеци на годината, които традиционно изисквали по-голямо производство. Сандов каза още, че самият пазар няма да допусне оперирането на въглищните мини и ТЕЦ-ове до 2038 година.