Стартира дългочаканата процедура "Подкрепа за семейните предприятия и  предприятията от творческите индустрии и занаятите“. Процедурата е отворена за кандидатстване до 16 септември. Това каза адвокат Биляна Тончева – прокурист на консултантска компания "Еко Глоуб“ ООД, в предаването "Човекът на фокус“ на Радио "Фокус“.

За кандидатстване по процедурата се допускат семейни фирми, фирми от артистичните индустрии и фирми, регистрирани по Закона за занаятите. "Когато говорим за семейни фирми, минимум двама човека трябва да имат семейна свързаност. Ако имате печатница, издателство, звукозаписно студио или сте изпълнител или преводач, няма необходимост да имате семейност. Отделно са допустими архитектите и дизайнерите. Има ли фирма архитектът и дизайнерът, задължително е да кандидатства. Всички фирми, които имат желание да кандидатстват, трябва да са създадени преди 31 декември 2021 г.“, обясни адвокат Тончева.

Процедурата е насочена към микро – от 1 до 9 човека, и малки предприятия – от 10 до 49 човека. "Фирми с повече от 49 човека не са допустими по тази процедура“, поясни тя.

За първи път при тази процедура се въвежда горна граница на оборотите на фирмите от последните три години – 2021, 2022 и 2023 г. "30 000 лева е минималният оборот за микропредприятията, който е общият оборот от трите години. Горната граница е в размер на 1,8 милиона лева. По отношение на малките фирми 75 000 лева е минимумът и 7,2 милиона лева е максималният общ оборот от трите години“, обясни адвокат Биляна Тончева.

Минималната сума, която може да бъде получена, е 15 000 лева, а максималната – 150 000 лева. "Това не са 100-процентово безвъзмездни пари. Когато говорим за семейните фирми и за фирмите от творческите индустрии, това са 75%, което означава, че ако фирмите искат да кандидатстват за 15 000 лева, проектът трябва да бъде за 20 000 лева. Ако искат да кандидатстват за максимума, тяхното проектно предложение трябва да бъде за 200 000 лева. Ако са регистрирани по Закона за занаятите, 85% е безвъзмездната помощ“, уточни прокуристът.

Процедурата представлява негласна технологична модернизация, обясни адвокат Тончева. Това означава, че в проектното предложение трябва да е заложено оборудване. "Това е златна възможност да получите освен част от парите за оборудване, и средства за софтуер и за онлайн магазин. В тази процедура фирмите могат да получат до 15 000 лева за софтуер за управление на техните процеси и до 10 000 лева, за да направят онлайн магазин“, поясни тя.

Задачата на консултантската компания е да съдейства и напътства кандидатите при кандидатстването. "Първо с подготовката на проектното предложение, след това, когато сте одобрени – със сключване с договора с управляващия орган, след това – да направим тръжните процедури, които са задължителни за избор на доставчик, след това – да управляваме всички процеси до окончателното изплащане на безвъзмездните средства по всяка една процедура“, поясни експертът.