БНБ обявяви основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 2.96 на сто. Решението е на основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка. 

От утре основният лихвен процент в страната ще бъде 2,96%, съобщиха на официалната си страница от Българската народна банка (БНБ).

Стойността му е два пъти по-голяма от тази в началото на годината, когато той беше 1,42 на сто. Увеличението следва теденцията за плавно покачване на лихвите.

Централната банка започна да увеличава основния лихвен процент от октомври миналата година. През май показателят беше вече 2,77%. В чист вид основният лихвен процент се прилага ограничено на банковия пазар, но е предпоставка при определянето на референтните лихвени проценти на кредитните институции.

С увеличението му нараства и законната лихва за забава, която е 10% плюс стойността на индикатора.