Според законодателството на Република България, за да смените личния си лекар, трябва да сте здравноосигурен.

Кой лекар да избера?

Справка за общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК, може да направите на сайта на НЗОК - рубрика "За граждани“ - меню "Електронни услуги“ - линк "Търсене на договорни партньори и дейности“ - подлинк "Общопрактикуващи лекари“. Има възможност за избор на област и населено място.  Може да потърсите и РЗОК (координатите им са публикувани в рубрика "Контакти“ на сайта на НЗОК - www.nhif.bg), където оказват съдействие на обърнали се към тях здравноосигурени лица при избора на нов лекар и им предоставят информация за общопрактикуващите лекари, които са сключили договор с НЗОК в съответния здравен район.

Кога? 

Смяната на личния лекар се осъществява два пъти в годината: от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември.

Само тогава ли? - Освен в тези периоди, можете да смените личния си лекар по всяко време в конкретно определени случаи:

– ако се преместите да живеете в друг град;

– смените адреса си по лична карта;

– ако досегашният Ви личен лекар прекрати практиката си или договора си с НЗОК, или бъде трайно възпрепятстван да оказва медицинска помощ.

Как? - по два начина:

–Като отидете лично при новоизбрания лекар със здравната си книжка. Той трябва да попълни данните си в нея и да Ви включи в списъка си с пациенти.

–Онлайн – трябва да попълните формуляр за смяна (регистрационна форма за постоянен избор), като влезете в интернет страницата на НЗОК и от собственото си лично електронно здравно досие да отворите меню "Избор на личен лекар“, откъдето да осъществите избора си чрез регистрационната форма за избор.

Документът, подаван по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис! От своя страна, новоизбраният личен лекар трябва да попълни своите лични данни и тези на практиката, в която работи. Актуализираните данни се нанасят в здравноосигурителната книжка, която остава за съхранение у вас, а номерът ѝ се вписва в регистрационната форма за постоянен избор.

Откъде да взема формуляр за смяна? - Регистрационен формуляр за постоянен избор на личен лекар може да изтеглите и разпечатате от сайта на НЗОК - меню "За гражданите“ - линк "Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“.