Наказание "лишаване от свобода" в размер на десет години потвърди Апелативен съд – Бургас спрямо водач, причинил смъртта на трима души при катастрофа на железопътен прелез.

Красимир Т. е признат за виновен в това, че на 09.01.2020 г. на път ІІІ-5305 - на ЖП прелез в с. Желю войвода, общ. Сливен, при управление на л.а. "Фолксваген Шаран“, нарушил правилата за движение по пътищата, регламентирани в чл. 51, ал. 1 от ЗДвП, чл. 52, т.1, предл.1 и т.2 от ЗДвП, чл. 53 ал. 1 от ЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на пътуващите в лекия автомобил Н. Х., М. Т., и В. Х., като случаят е особено тежък, поради което и на основание по чл.343 ал.3 б."б" предл.2, вр, чл.342 ал.1 от НК и чл.58а ал.1, вр. с чл. 54 от НК НК го осъдил на десет години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален "общ“ режим.

Управлявайки лекия автомобил в тъмната част на денонощието, около 19,00-19,30 часа, подсъдимият, заедно трима пътници в купето се движил от гр.Ямбол до с.Сотиря. При наближаване на  прелеза на с.Желю войвода в посока от север на юг към центъра на селото той намалил скоростта на автомобила до около 20 км/ч. С тази скорост  достигнал до железопътния прелез, който бил сигнализиран с пътни знаци, със спусната електрическа бариера и с включен звуков и светлинен сигнал. Подсъдимият не предприел действия по спиране на автомобила, а продължил движението си, навлизайки в зоната на железопътния прелез.

По това време към жп прелеза на с.Желю войвода приближавал влакова композиция на "БДЖ ПП" ЕООД. При приближаване машинистът подал звуков сигнал "Внимание", като забелязал, приближаващия се лек автомобил "Фолксваген Шаран“, който вече навлизал в сервитута на прелеза. Независимо от съществуващото обозначение на железопътния прелез с пътни знаци, както и включената за последния светлинна сигнализация и спуснати автоматични бариери от двете посоки на движение, подсъдимият решил да рискува и да премине през прелеза непосредствено преди влаковата композиция. Машинистът отново подал звуков сигнал "Внимание" и привел влаковата спирачка в режим "Бързо спиране". По същото време автомобилът навлязъл пред влаковата композиция, при което последвал удар между челната лява част на локомотива и страничната задна лява част на лекия автомобил. Един от пътниците починал на място, а други двама са починали дни по-късно в болнично заведение.

При извършената служебна проверка на първоинстанционния акт въззивният съд е констатирал, че отмереният от Окръжен съд – Сливен срок за наказанието "лишаване от право да управлява МПС“ надвишава с пет години срока на наложеното на наказание "лишаване от свобода“. Според разпоредбите на НК при налагане на наказание "лишаване от право“ заедно с "лишаване от свобода“, срокът му може да надминава най-много с три години срока на лишаването от свобода. За да бъде отстранено това нарушение въззивният съд, упражнявайки правомощията си, измени присъдата и намали срока на наказанието "лишаване от право да управлява МПС“ от петнадесет години на тринадесет години.

Втората инстанция оправда подсъдимия по обвинение за нарушаване на правилата за движение по пътищата, визирани в чл.20, ал.1 от ЗДвП.

Апелативен съд – Бургас потвърди първоинстанционната присъда в останалата й част.

Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на РБългария в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните.