На свое заседание Управителният съвет на Българската федерация по баскетбол взе важни решения за първенствата през новия сезон.

УС прие система и календар за провеждане на А група - жени за сезон 2023/2024. Всички осем отбора в шампионата ще се срещнат един срещу друг на разменено гостуване, като първият етап включва 14 кръга. След изиграването му, според класирането си, тимовете се разделят на първа и втора четворка. Във втория етап отново ще се играе на разменено гостуване за първата четворка (по четири пъти) и втората четворка (по два), като не се зачитат резултатите от първия етап. След изиграването на мачовете от втория етап следват плейофи за отборите от първата четворка, както следва:

Полуфинали – 2 от 3

Финал за първо място – 3 от 5

Среща за трето място – 2 от 3

Трансферният период е до 19.01.2024 г., а Купа България за жени ще се проведе след изиграването на първия етап, който трябва да завърши в средата на януари.

УС прие промени в Правила за провеждане на Държавно първенство – мъже НБЛ, чл. 64, т.2: Допълнителни вноски за "чужденци“ (под термина "чужденец“ навсякъде в Правилата на НБЛ да се разбира: лице, което няма българско гражданство).

Всички вноски за картотекиране на до 3-ма чужденци (включително и при замяната на чужденци през сезона, без това да се отразява на общия брой едновременно картотекирани чужденци) са включени в "Такса участие“ (20 000 лв за всеки отбор).

УС прие и промени в ДАП на НБЛ, като дейността на НБЛ във връзка с налагане на административни и дисциплинарни мерки и санкции ще се подпомага от дисциплинарно-нанаказващ орган към НБЛ (ДНО).

УС утвърди промени в чл. 123 от Правила за провеждането на първенствата за подрастващи във възрастовите групи до 12, 13 и 14 години. Контрол по изпълнението на въведените задължения и забрани се осъществява от Комисия по контрол на правилата за подрастващи, която се утвърждава от УС по предложение на ТК.

УС утвърди кандидатурата на Таня Гатева за треньор на женския национален отбор.

На заседанието бе приета таблица за размерите на хонорарите на длъжностните лица, обслужващи срещите по баскетбол и бе прието наказание за съдия, повлиял върху крайния резултат на среща от финалните турнири - глоба в размер на 600 лв.

При възникване на форсмажорни обстоятелства БФБ допуска срещите от Държавното първенство до 12 г. да бъдат ръководени от 1 съдия.

УС прие и броят на отборите в Елитните дивизии да бъде, както следва: по 6 отбора във възрастите до 14, до 16 и до 19 години в мъжко направление (Елитна дивизия Изток и Елитна дивизия Запад) и женско направление (Елитна дивизия Запад). В женско направление (Елитна дивизия Изток) – 5 отбора (до 14 г.), 5 отбора (до 16 г.) и 4 отбора (до 19 г.).