Престижната международна награда "Златна сова“ бе удостоена проф. Цанка Дикова от Медицинския университет във Варна.

Призът на името на проф. Фридерик Страуб бя получи  от Световната академия по материали и машинно инженерство, която връчва  почетни награди на изтъкнати учени от различни страни.

Наградите бяха раздадени на 26-тата Международна научна конференция "Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME & bio 2024“. Конференцията бе посветена на новите тенденции в развитието на биоинженерството, както и на създаването, изследването и приложението на нови материали в общата и дентална медицина, и биополимерни покрития за безотпадни технологии при производството на хранителни продукти и добавки. Събитието бе организирано от Световната академия по материали и машинно инженерство (WAMME) и от Медицински и дентален инженерен център ASKLEPIOS в Гливице, Полша. Учени от 18 страни от всички континенти представиха резултатите от своите изследвания. Групата от България бе най-многобройна и включваше пет представители на факултетите по Дентална медицина, Медицина и Фармация на Медицински университет – Варна. Участието в конференцията се осъществи в рамките на проект № BG-RRP-2.004-0009-C02 Повишаване на транслационните постижения в медицината (MUVE-TEAM), финансиран от Европейския съюз – Next Generation EU. От научна група 3.1.4. PersIm три презентации представиха проф. Цанка Дикова – ръководител, гл. ас. Ивайло Парушев – старши сътрудник и ас. д-р Петър Вълчанов – постдокторант, а от научна група 3.1.2. SMART презентация направи ръководителят на групата – проф. Кръстена Николова. От името на Факултета по Дентална медицина с постер участва гл. ас. д-р Преслав Пенчев. Те представиха резултати от своите изследвания в областта на приложение на технологиите на 3D печат за изработване на дентални конструкции от сплави и пластмаси и за планиране на хирургични интервенции в ортопедията, както и създаване на филми от хитозан с етерично масло от карамфил.