"Закрила на детето“ се самосезира по случая с откраднатия автомобил с деца в Дупница. Това става ясно от отговор от Регионална дирекция социално подпомагане – Кюстендил на официално питане от "Фокус“.

"След запознаване с изнесената информация в медиите, отдел "Закрила на детето“ към ДСП–Дупница се самосезира. Извършени са всички изискващи се от Закона за закрила на детето действия“, се сочи в отговора на социалната дирекция.

Ще бъде предприета мярка за закрила, която в най-голяма степен осигурява потребностите на децата и техните родителите.