"Проблемът с модернизирането на съоръженията на територията на Природен парк "Витоша" попада в обхвата на общественото внимание и се политизира за пореден път. Отново за ясните и констатирани от всички институции проблеми не се предлагат решения. Винаги, когато спре поредното съоръжение, поради моралната си и физическа износеност, този спор се възобновява, започват се безпочвени обвинения срещу "Витоша ски" АД, че могла, но не искала да модернизира съоръженията, чертаят се решения и след известно време всичко се забравя. До следващия път", излезе с изявление "Витоша Ски" относно информация в медиите за спирането на Кабинков лифт Симеоново и проблемът с модернизирането на съоръженията на територията на Природен парк "Витоша".

"Как следва да се модернизират съоръженията е повече от ясно:

1. Държавата да осигури нормативна среда, която напълно позволява модернизацията

2. Инвеститорът да реализира инвестицията

3. Съответните органи да я приемат и въведат в експлоатация

Не е рационално с ремонти да се поддържат отдавна амортизирани съоръжения, които при нужната нормативна среда, могат да бъдат заменени с най-модерните, които да се използват от софиянци и гостите на града. До този извод стигна и Столична община. Да припомним, че с решение на Столичен общински съвет беше наета външна фирма, която да даде становище за едно от съоръженията. Платиха се 50 000 лв. от общинския бюджет и заключението е същото - трябва да се монтира ново съоръжение. По тази причина и българският съд на две инстанции отмени като незаконосъобразна заповедта на Главния архитект на Столична община заповедта да бъде ремонтиран Кабинковия лифт "Княжево- Копитото", продължава позицията на собственика. 

 

"Витоша ски" като собственик и инвеститор е заявил готовността си да модернизира съоръженията и причината това да не се случва са двата проблема в нормативната среда - приетият през 2012 год. Закон за горите и действащия и неактуализиран план за управление на ПП "Витоша". Всички междуведомствени работни групи, кръгли маси и т.н. потвърдиха това. Но до момента нищо не се направи по въпроса, за което ние нямаме вина", продължава позицията на собственика.

"Освен генералния проблем с нормативната среда са налице още редица сравнително малки проблеми, за решаването на които ние сме изоставени от институциите:

- докато съоръженията са стопанисвани от Столична община не са закупувани резервни части от фирмите производители

 

- подменена е с пиратска цялата електроника на Симеоновския лифт.

- нанесени са необратими щети по съоръженията

Това, което правехме през последните години, е да поддържаме техния живот. Дружеството е заплатило около 6 000 000 лв. за поддръжката им. Но колкото и да поддържаш една отиваща си техника, рано или късно тя спира да работи. Ако някой смята, че може обратно да я върне към живот, ние сме готови да използваме възмездно неговия експертен опит и знания – както вече публично сме отправяли такава покана, включително към специалистите, които развиват тезите за безкрайни ремонти - но никой не се отзова.

Подмяната ще е трудна по още други причини, които се премълчават:

В територията на съоръженията е извършена незаконна реституция и въпреки наличното функциониращо съоръжение земята под него в определени части е реституирана. Не само е реституирана, но и на новите собственици не са въведени ограничения", става ясно в публикацията.

"Трасетата под Симеоновския лифт се застрояват, заграждат, прекъсват, натрупват се лесно запалими материали. Още с придобиването на "Въжени линии" ЕАД сигнализирахме, че трасето под Симеоновския лифт е прекъснато от четириметрова подпорна стена. Вече четиринадесет години никой не си направи труда да ни отговори.

Около лифта се построиха сгради, които правят невъзможно спазването на отстоянията, предвидени в нормативните актове. Кабинките са в критична близост до тези сгради.

Да припомним и инцидента от преди няколко години, когато незаконни кабели под трасето на Симеоновския лифт закачиха една от кабинките. По щастливо стечение на обстоятелствата това не доведе до човешки жертви. Тогава сигнализирахме Столична община и ДНСК и още чакаме отговор.

Проблемите са много и се решими. Стига да има воля от страна на държавата да ги реши. Това ще отпуши процеса. Ние отново повтаряме нашата готовност да инвестираме в тяхната модернизация. Това може да стане единствено и само ако е законно – т.е. след осигуряване на нужната нормативна среда. А към момента този процес е блокиран.

Обръщаме се към всички политици - подходете държавнически, решете проблемите, създадени в нормативната среда, за да може да се възстанови достъпът до планината. И с това ще покажете, че действително го искате. Хората го искат - чуйте техния глас", завършва позицията си собственика на Симеоновския лифт на техния сайт.

Симеоновският лифт спря да работи в края на декември след повреда. Тогава кметът Терзиев разпореди проверка, която установила, че единият двигател е повреден. Той е бил разглобен, а собственикът на лифта обещал да го ремонтира до четири месеца и съоръжението да заработи.

Кметът на район "Витоша" Зарко Клинков обясни, че е помолил да получи документи за ремонта и технически преглед, но това не е станало. "Като изтекоха тези четири месеца, казаха, че лифтът няма да продължи", каза Клинков.