"Витоша ски“ АД от вече дванадесет години прави опити да модернизира съоръженията на територията на Природен парк "Витоша“, пишат на редакционната поща на "Фокус" от дружеството.

Ето какво пишат още в своето писмо-призив:

И това го правим системно и последователно, като посочваме истинските проблеми пред обновяването на транспортната достъпност в планината. Ние не чакаме някой да ни задължи или принуди по административен ред, за да се случи това. На всички са ясни проблемите пред модернизирането на лифтовете и влековете, но се прави поредният опит да се направи внушение, че едва ли не "Витоша ски“ АД не иска, а всички останали желаят това да се случи въпреки нас. Това не отговаря на истината. Тезите, които внушава бившата кметица Йорданка Фандъкова, са нелепи с оглед, че Драгалевският лифт е построен през 1956 г.

По наше искане и след представяне на всички необходими документи, Главният архитект на Столична община ни издаде виза за проектиране САГ21ГРОО/23/1 от 13.01.2022 год. за реконструкция на първия участък на Драгалевския лифт - "Драгалевци заслона“. Разработили сме проект на идейна фаза и сме готови повече от година да го внесем за издаване на разрешение за строеж.

За да стане възможно това, трябва да имаме влязло в сила одобрение по околна среда. Сезирали сме надлежно РИОСВ - София и вече повече от година и половина нямаме отговор от тях. Това прави невъзможно внасянето на проекта при Главния архитект на Столична община за одобряване на проектите и издаване на разрешение за строеж. Проектът е на водещия световен производител "Допелмайер“. В светлината на това да се говори, че едва ли не Столична община ни задължава, пък ние не искаме, е меко казано нелепо. Всички знаем основния проблем пред модернизацията на съоръженията в ПП "Витоша“ - това е действащият Закон за горите, който забранява изграждането на нови лифтове и влекове от 2012 г. Този закон е блокирал възможността за нови инвестиции в зимна инфраструктура.

Призоваваме новоизбрания кмет г-н Васил Терзиев за среща, за да изложим проблемите и да предприемем конкретни стъпки за решаването на проблема.