Община Стара Загора въвежда временна организация на движението на личен, обществен, договориран транспорт и на МПС, извършващи транспорт за собствена сметка за времето от 22.04.2024 г. до 24.01.2025 г. на територията на община Стара Загора, общински път SRZ 1207 при жп гара Хан Аспарух, в участъка между с. Хан Аспарухово и републикански път II-66, във връзка със строително-монтажни работи за обект "Проектиране и изграждане на 7 надлеза в гара Хан Аспарух и в железопътни участъци Нова Загора – Кермен и завой – Церковски на място на съществуващи прелези“ по проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, фаза 2“, по четири обособени позиции, Обособена позиция № 1: "Проектиране и изграждане на 1 нов пътен надлез на км. 124+657 в гара Хан Аспарух“, подобект: Проектиране и изграждане на  пътен надлез на км. 124+657 в гара Хан Аспарух“ .

Поради характера на предвидените строително-монтажни работи, проектът за въвеждане на временна организация на движение предвижда пълно затваряне на работния участък от Общински път SRZ 1207 и пренасочване на транспортния поток през обходен маршрут.

За обходен маршрут се използва Общински път SRZ 1181 в участъка от Републикански път II -66 през с. Горно Ботево, с. Полска Могила до с. Хан Аспарухово и SLV 1033 в участъка от с. Хан Аспарухово до с. Събрано.

Община Стара Загора призовава водачите на МПС да шофират с повишено внимание и спазват стриктно вертикалната маркировка.

Движението на МПС ще се нормализира незабавно след приключване на ремонтните дейности.

През периода 2007-2015 година беше извършена подготовка и изпълнение на рехабилитация на участъци по железопътната линия Пловдив-Бургас. Подготовката беше по програма ИСПА, а изпълнението бе включено в оперативна програма "Транспорт“ 2007-2013 г.

За завършването на дейностите по развитие и рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас със средства от  оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура“ за периода 2014-2020 г. се изпълнява проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“.

Железопътната линия Пловдив-Бургас е приоритетна в националната железопътна система и рехабилитацията й ще допринесе за подобряване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните разходи. По-високата скорост и по-високото качество на услугите ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на железопътния в сравнение с другите видове транспорт.