Утре, 26 май, започва международния театрален фестивал "Следата "Шекспир“ - образование и бъдеще", организиран от Нов Български университет.

Вълнуващият театрален фестивал ще продължи четири дни, като ще приключи на 29-ти май и ще представи редица от интересни и иновативни постановки, в който актьори ще бъдат студенти от университета.

Шекспировото творчество увлича хора с различна квалификация, които работят с него на различни места, по различно време, в различни сфери на живота. Всеки от тях оставя своята следа върху Шекспир и на свой ред е белязан от него.

Международният фестивал  Следата "Шекспир“ - образование и бъдеще на НБУ се стреми да проследи тези точки на контакт и да ги свърже в обща представа за това какво е Шекспир тук и сега. Във фестивала ще се включат ученици, учители, психолози, специални педагози, логопеди, студенти, университетски преподаватели и изследователи, актьори, режисьори, директори на театри. Амбицията на фестивала е да се превърне в регулярно събитие, което да дава платформа за среща, обмен на идеи, както и да бъде инкубатор на бъдещи интердисциплинарни инициативи.

Фестивалът Следата "Шекспир“ - образование и бъдеще има за цел да осигури публично пространство за артистична, социална и научно-изследователска дейност на преподаватели и студенти от България и от чужбина.