Със заповед на кмета на община Благоевград е сформирана работна група от експерти, която в рамките на месец да изготви доклад за притежаваното от общинското предприятие "Биострой" ЕООД недвижимо имущество, съобщават от общината.   Заповедта на градоначалника е издадена след направена проверка на наличната документация в общинска администрация и установения дефицит на информация за тези жилища. Темата за съществуващи жилища, собственост на "Биострой" бе повдигната по-рано тази година по-време на сесия на ОбС, когато бяха отправени твърдения за съществуването им.

Експертната комисия има за цел да извърши физическа и правна проверка на място и по документи, както и да направи обход на жилища, да установи брой, местоположение, площ и правното основание за ползването им.

Резултатите от проверката трябва да бъдат докладвани на кмета в едномесечен срок. Те ще бъдат оповестени публично.