Община град Добрич информира гражданите, че на 22.05.2024 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки и Градски Парк "Свети Георги" и Мемориален комплекс "Хан Аспарух". Обработката ще се провежда от 6:00 часа. За да бъде успешна, са необходими благоприятни климатични условия, т.е. да няма валежи, вятър и силно овлажнена растителност. При наличие на тези обстоятелства процедурите ще бъдат отложени за дни с подходящи условия.

На обработените места ще бъдат поставяни указателни табели съдържащи информация за часа на обработката, използвания препарат, карантинния срок и телефон за връзка с изпълнителя.

Дейностите ще се извършат от специализираната фирма за борба с вредителите "Дезинфекционна станция БГ" ООД.