Възможностите за популяризиране на инициативата "Инвестирай в Русе" бяха обсъдени на работна среща в сградата на Русенската търговско-индустриална камара (РТИК). От страна на Камарата присъстваха председателят Милен Добрев, Симона Ангелова - експерт Бизнес развитие, и Радимира Кирева - експерт Програми и проекти, а от Община Русе – зам.-кметът Златомира Стефанова, Денислава Токова и Живодар Георгиев - старши експерти в дирекция "Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти". Това съобщават от Община Русе.

Основната цел на сътрудничеството между Община Русе и РТИК е да се създаде устойчива платформа за привличане на инвеститори, която да спомогне за икономическото развитие на региона. На срещата бяха набелязани редица цели, свързани с повишаване на осведомеността относно предимствата на местната икономика и възможностите за растеж - подобряване на икономическата среда и създаване на нови работни места чрез привличане на нови бизнеси и компании в региона, утвърждаване на града като модерен и перспективен инвестиционен център, подобряване на видимостта на региона както на национално, така и на международно ниво.

Обсъдени бяха и възможностите за организиране на информационни кампании, които подчертават предимствата на инвестирането в Русе. Като приоритет беше изведена идеята за създаване на комплексни стратегии, насочени към различни целеви групи – инвеститори, бизнесмени и потенциални партньори. Тези стратегии ще се базират на задълбочен анализ на пазара и специфичните нужди на региона. Предвидено е да се пристъпи към създаването на визуално атрактивни материали, включително графики, видеоклипове и презентации, които да подчертаят предимствата и уникалните характеристики на Русе.

Община Русе и РТИК се обединиха около идеята, че чрез ефективното управление на дигиталното съдържание и комуникацията ще се създаде силна и привлекателна платформа. Тя ще подпомогне устойчивата политика на местната администрация за икономически растеж и развитие на региона.